Koningschieten 2018

Kees van Steen koning van Sint-Willibrordus

Op zondag 17 juni werdt er koning geschoten door het Gilde Sint-Willibrordus van Klein-Zundert.

 

In een lange stoet marcheerde het Kleinzundertse schuttersgilde door het dorp. Mannen in pakken met blauwe sjerpen, met op hun hoofden hoeden met grote witte veren vormden samen met hun vaandels en rijtuigjes een kleurrijke optocht door het landschap. De Harmonie Nut en Vermaak onthaalde de optocht in de Sint Willibrordusstraat en bracht iedereen met mooie klanken naar het schietterrein.

Het schietterrein was dit jaar voor het eerst op het buurtschap Raamberg. “We zijn hier, waar onze wortels te vinden zijn” sprak Bart Brosens, de kersverse hoofdman van het gilde. Hij doelde op de oude kerk die hier in de 17e eeuw had gestaan en de reden was geweest voor het oprichten van dit schuttergilde.

Door de leden van buurtschap Raamberg was een gezellig terrasje ingericht voor het publiek, er was een speeltuin voor de kinderen en tussen de bomen hing de vogel te prijken. Want daar draaide het vandaag om. “Wie zou de vogel er af schieten?”

De burgemeester van Zundert gaf een korte speech en ontnam de oude koning al het ceremonieel zilver en pastoor Van Geel zegende met mooie woorden de houten vogel. Na de openingsschoten door de burgemeester, de pastoor, de hoofdman en alle hoofdmannen van de aanwezige gildes barstte de strijd los.

De schutters schoten alsof hun leven vanaf hing. Bij veel gilden schiet men om en om maar niet bij deze, hier werd door iedereen, tegelijkertijd, op de vogel geschoten. En hoe. Het hout vloog er al snel vanaf. Nu nog de ijzeren plaat die in de vogel zat verstopt. Er stonden nog 16 schutters toen deze viel. Rick van de Heijkant loste het beslissende schot maar wilde echter geen koning worden. Hij liet een nieuwe vogel plaatsen en zou later deze avond een vat bier schenken aan het gilde. Één keer mag een vogel teruggeplaatst worden maar geen tweede keer, dus nu ging het er écht om.

Al vrij snel vloog het hout in spaanders naar beneden en een voor een dropen de schutters die geen koning wilden worden af. Toch bleven er nog 6 schutters staan. Kees Van Steen schoot uiteindelijk de metalen plaat naar beneden. Het gilde had een nieuwe koning!

Na een korte kroningsceremonie trok iedereen, in een lange stoet, terug naar het gildelokaal Café Schuttershof. Daar werd eenieder getrakteerd op de erewijn, boterhammen met zult en heerlijke muziek van het tiroler-orkest “Strudel und Streifen”. Het vat dat door Rick werd geschonken werd aangeslagen en zorgde nog voor een feest tot in de late uurtjes.

 

 

 

 

————————————————————————————————————

Cloveniersgilde Sint-Willibrordus gaat koningschieten

zondag 17 juni 2018

Het oude schuttersgilde Sint-Willibrordus is in 1681 opgericht nadat een aantal inwoners van Klein Zundert zich wilden afscheiden van Zundert. Zij wilden weer gebruik van hun eigen kerk kunnen maken (wat in die tijd verboden was). Er werd door Stadhouder Willem III geen toestemming gegeven voor een eigen dorpsbestuur maar wél voor het oprichten van een schutterij en sindsdien kent Klein-Zundert een officieel gilde.

Zo’n oud gilde kent natuurlijk oude tradities en gebruiken. Een van deze gebruiken is het koningschieten. Elke vier jaar wordt er gestreden voor de titel ‘Koning’ door op een houten vogel te schieten die op 18 meter hoogte wordt gehangen. Diegene die de vogel doet vallen zal vier jaar lang koning genoemd worden en verantwoordelijk zijn voor alle schietwedstrijden.

Dit jaar heeft het gilde ervoor gekozen om het strijdtoneel te verplaatsen naar de Raamberg. Op zondag 17 juni keert het gilde terug naar de plek waar de eerste kerk ooit heeft gestaan om hier koning te komen schieten.

Om 13:00 uur vertrekt het gilde, samen met de genodigden, gilde Sint Ambrosius en Gilde Sint jan, en allen die mee willen lopen, vanaf café Schuttershof in een optocht naar de tent van Buurtschap Raamberg. Hier zullen rond 13:30 uur de hoofdman en de burgemeester de eerste schoten lossen waarop vervolgens de strijd zal losbarsten. Na de wedstrijd (rond 16:30) keert het gilde en iedereen die wil terug naar Cafe Schuttershof om daar nog lekker na te drinken.

Iedereen is welkom om te komen kijken en kennis te maken met deze bijzondere wedstrijd van dit 337 jaar oude gilde. De Raamberg richt een gezellig terrasje in en nodigt iedereen uit om naast het kroonjuweel te komen kijken wie er koning wordt.