Binnenkort is het Koningschieten!

Dames en heren, het is weer zover.

De strijd zal 17 juni 2018 los barsten op het, speciaal ingerichtte, schietterrein bij de bloemencorsotent van buurtschap Raamberg. Vanaf 13:30 zal daar ons vierjaarlijkse koningschieten gaan plaatsvinden.

Komt dat zien, komt dat zien!

 

Bart Brosens jr. verkozen tot nieuwe Hoofdman

Bart Brosens benoemd tot Hoofdman van Gilde Sint Willibrordus te Klein-Zundert

Maandag 5 Maart jongstleden zijn de gildebroeders van het cloveniersgilde Sint Willibrordus in café Schuttershof te Klein-Zundert bijeengekomen voor een bijzondere vergadering. Het gilde moest een nieuwe hoofdman* verkiezen. Na een periode van 32 jaar heeft Wim Herrijgers aangegeven zijn taken als hoofdman neer te leggen. “Het is tijd voor een nieuwe generatie” waren zijn woorden.

De vergadering werd geleid door burgemeester Poppe-de Looff, zij is als overhoofdman verantwoordelijk voor de vergadering en leidde deze met verve. De laatste keer dat deze verkiezing plaatsvond was in 1986 en de eerste keer in 1681, en deze avond moest natuurlijk op dezelfde wijze verlopen. De oude protocollen zoals deze omschreven zijn in ‘de Caert’ moesten worden nageleefd.

Echter een lange vergadering werd het niet. Na twee stemrondes was er een naam die op alle briefjes stond. Unaniem hebben de leden van het gilde Bart Brosens voorgedragen als Hoofdman. Nadat de burgemeester de rechten en plichten van de hoofdman had voorgedragen werd door haar de vraag gesteld of hij deze taak wilde weigeren. Bart gaf aan dat hij de taak zo goed als hij kon op zich zou nemen en accepteerde de functie als hoofdman van dit oude schuttersgilde.

Bart Brosens volgt Wim Herrijgers op als hoofdman van het gilde. Wat wel bijzonder is om te vermelden is het feit dat Wim in 1986 Bart Brosens sr. (de opa van Bart) opvolgde als hoofdman.

*De hoofdman is de voorzitter van het gilde, is belast met het handhaven van de orde en vertegenwoordigt het gilde binnen en buiten rechte.

 

 

De “Driedaagse” komt er weer aan!

Aanstaande zaterdag gaan we het schietseizoen weer beginnen met ‘de driedaagse’ wedstrijden. Op vijf dagen krijgen onze schutters de gelegenheid om in drie wedstrijden tegen elkander én in drietallen te strijden om het edelmetaal.

Deze bijzondere wedstrijd staat ook bekent als dé gelegenheid om introducés mee te nemen zodat zij een kunnen kennismaken met de schietsport en het gildeleven.

En dat alles wordt alsvanouds gevierd met een traditioneel hanenmaal tijdens de feestelijke prijsuitrijking!

Gildedag 2017: Koning Braat wordt Koning der Koningen

Onze koning Cees Braat schiet dit jaar de vogel tijdens het ‘koning der koningschieten’ zo uit de boom en neemt zodoende het eremetaal mee naar Klein Zundert.

hoezee!

Hierbij nog een filmpje van de grote opmars tijdens de gildedag.