SCHIETKALENDER 2018

 

08 JANUARI ALGEMENE LEDENVERGADERING (20.00 UUR)

11 JANUARI 1E pistoolverschieting te ZUNDERT (19.00-22.00 UUR)

13 JANUARI 1E DRIEDAAGSE (17.00-21.00 UUR)

23 JANUARI 2E pistoolverschieting te SCHIJF (19.00-22.00 UUR)

25+27 JANUARI 2E DRIEDAAGSE (19.00-21.00 UUR)+(17.00-21.00 UUR)

07 FEBRUARI 3E pistoolverschieting te RIJSBERGEN (19.00-22.00 UUR)

17 FEBRUARI 3E DRIEDAAGSE (17.00-21.00 UUR)

18 FEBRUARI BELGIË- NEDERLAND TE RIJSBERGEN (??:00-18:00 UUR).

22-23-24-25-26 FEBRUARI LEVENSMIDDELENVERSCHIETING TE SCHIJF

01+03 MAART 4E DRIEDAAGSE (19.00-21.00 UUR)+(16.00-18.00 UUR)

03 MAART !!! PRIJSUITREIKING DRIEDAAGSE 18:30 UUR !!!

05 MAART ALGEMENE LEDENVERGADERING (20.00 UUR)

08-09-10-11-12 MAART PLANTENVERSCHIETING TE WERNHOUT

13 MAART Pistool PLANTENVERSCHIETING TE WERNHOUT

17 MAART 1E ROT (17.00 – 21.00 UUR)

22-23-24-25-26 MAART PAASEIERVERSCHIETING TE KLEIN-ZUNDERT

11 APRIL 4E pistoolverschieting te ACHTMAAL (19.00-22.00 UUR)

14 APRIL 2E ROT (17.00 – 21.00 UUR)

19-20-21-22-23 APRIL BEKERVERSCHIETING TE WERNHOUT.

28 APRIL 3E ROT (17.00 – 21.00 UUR)

30 APRIL 5E pistoolverschieting te WERNHOUT (19.00-22.00 UUR)

03-04-05-06-07 MEI KRINGVERSCHIETING TE ZUNDERT

12 MEI 4E ROT (17.00 – 21.00 UUR)

24 MEI 6E pistoolverschieting te KLEIN-ZUNDERT (19.00-21.00 UUR)

02 JUNI 5E ROT (17.00 – 21.00 UUR)

07-08-09-10-11 JUNI KRINGVERSCHIETING TE KLEIN-ZUNDERT

23 JUNI 6E ROT (17.00 – 21.00 UUR)

24 JUNI KONINGSCHIETEN

28-29-30 JUNI,01-02 JULI KRINGVERSCHIETING TE RIJSBERGEN

07 JULI 7E ROT (17.00 – 21.00 UUR)

????? GILDENDAG TE ???????????

21 JULI 8E ROT (17.00 – 21.00 UUR)

22 JULI OPPERKONINGSCHIETEN TE ACHTMAAL

18 AUGUSTUS 9E ROT (17.00 – 21.00 HR)

23-24-25-26-27 AUGUSTUS KRINGVERSCHIETING TE ACHTMAAL

06-07-08-09-10 SEPTEMBER KRINGVERSCHIETING TE WERNHOUT

15 SEPTEMBER 10E ROT (17.00 – 21.00 HR)

20-21-22-23-24 SEPTEMBER KRINGVERSCHIETING TE SCHIJF

29 SEPTEMBER 11E ROT/DOORGANGSROT (17.00 – 21.00 HR)

29 SEPTEMBER BIJVERSCHIETING TE WERNHOUT (20.00-22.00 HR)

06 OKTOBER KRINGKAMPEN TE WERNHOUT (20.00 UUR)

08 OKTOBER ALGEMENE LEDENVERGADERING (20.00 UUR)

11-12-13-14-15 OKTOBER WIJNVERSCHIETING TE ZUNDERT

25-26-27-28-29 OKTOBER ZILVERVERSCHIETING TE RIJSBERGEN

01 NOVEMBER KAMPEN ROTTEN, ROZEN & SNOEPER (20.00 UUR)

03 NOVEMBER 1E TEERDAG

17 NOVEMBER BEKERUITREIKING KRING F.S.K.B. TE ZUNDERT

06-07-08-09-10 DECEMBER KERSTVERSCHIETING TE ACHTMAAL

15 DECEMBER 2E TEERDAG & PRIJSAFGAAN ROTTEN

 

DE TRAININGSAVOND IS IEDERE DONDERDAGAVOND;
# VAN 19.00 – 21.00 UUR FLOBERT. # VAN 21:00 – 22:30 UUR PISTOOL/REVOLVER.#

 

ALGEMENE OPMERKINGEN:

A. Als U verhinderd bent bij de KRINGVERSCHIETING door ziekte of andere dringende
redenen, dit telefonisch melden bij de koning (tel.nr: 06-20026601) donderdag voor 18.30 uur.

B. ROTTEN:
• Men is verplicht acht rotten voor het gemiddelde te schieten;
• Gemiste rotten kunnen niet worden bijgeschoten;
• Het doorgangsrot of 11E rot telt als kampserie en mag als 8e rot worden geteld (dit geldt ook voor de snoeper);
• Bij gelijke stand wordt er om de 1e prijs voor de rotten, rozen, gemiddelde en snoeper altijd gekampt op donderdagavond voor de 1e teerdag, voor de andere prijzen telt de kampserie.
• Om voor de snoeperprijs in aanmerking te komen, moet men bij 8 rotten minimaal ÉÉN serie per rot schieten (maximaal drie serie’s). De prijs per serie is € 0,50.
• Indien men is verhinderd om te schrijven, dient men ZELF voor vervanging te zorgen.

C. PRESENTIELIJST

Bij iedere verschieting c.q. training de presentielijst tekenen en het schietboekje in
laten vullen door de baancommandant/bestuurslid.

D. PISTOOLSCHUTTERS

Degene, die mee wil doen aan het pistoolschieten kaliber .22, dient aan minimaal zeven kring-verschietingen en acht rotten in het betreffende jaar deel te nemen.

*HET BESTUUR WENST U VEEL SCHIETSUCCES & WEDSTRIJDPLEZIER TOE IN 2018*