Bart Brosens

Kinderen uit Zundert schieten ook koning

Kinderen schieten ook koning

Afgelopen weekend heeft heeft het gilde de kinderen uit Zundert ook koning laten schieten. Maar dan net een beetje anders. Gewapend met een Fortnite Nerf geweer schoten zij op speelkaarten en moesten zoveel mogelijk koningen raken. “ik heb al vijf stempels op mijn arm!” roept een van de kinderen trots. Met een glimlach van oor tot oor steken zij hun arm uit als ze een koning geraakt hebben, want dan ontvangen ze een mooie stempel.

foto: Poppe Fotografie

We kennen een nieuwe overhoofdman

De Data van de FSKB wedstrijden voor het seizoen 2022 zijn vastgesteld. Zie bijlage

2022_Data FSKB

 

Het kloveniersgilde Sint-Willibrordus van Klein-Zundert heeft zaterdag 14 december, tijdens haar tweede teerdag, burgemeester J. Vermue mogen verwelkomen als nieuwe overhoofdman. Ten tijde van de oprichting van dit schuttersgilde, in 1681, werd door stadhouder Willem III bepaald dat de burgemeester altijd aan het hoofd zou staan van dit gilde.
Na een ontvangst met koffie en worstenbrood werd de burgemeester eerst in een formeel programma omhangen met de ceremoniële sjerp en kreeg daarna de gildehoed op gezet. Toen volgde er een moderne ‘speed-date’ ronde waarbij Bart Brosens (de huidige hoofdman) met een interview de gildebroeders en zusters lieten kennis maken met de nieuwe overhoofdman. Hierna werd met een verbroederende wedstrijd de onderlinge band nog meer versterkt.

We vallen in de prijzen!

We vallen in de prijzen

Voor dit jaar is het schietseizoen weer bijna klaar. Er zijn nog een paar vrije verschietingen maar onze eigen rotten en de wedstrijden in kringverband zijn gestreden.
En wat voor wedstrijden waren dit? Nu deze zijn met een woord te omschrijven: “spannend”. Want wat was het spannend.
Ons viertal in de A klasse deed ons allen verbazen want we lieten iedereen op een flinke afstand achter. Maar dat niet alleen veel individuele schutters, waaronder ook een aantal aspiranten schoten de sterren van de hemel.
Er ontstond dan ook snel tussen onze schutters onderling een gezond gevoel van competitie. De behaalde punten werden aan de bar dan ook geregeld bij elkander ingewreven. Dit maakte een aantal schutters nog fanatieker.
Uiteindelijk werd het op het laatste moment nog het spannendst. We zaten met meerdere schutters binnen de kring zodanig dicht bij elkaar dat er zelfs gekampt moest worden tussen een tweetal schutters van ons gilde. De wedstrijdleiding van de kring FSKB nam waar hoe deze strijd uiteindelijk werd beslecht in ons eigen schietlokaal. En via de social media volgden andere vrienden en schutters de strijd op de voet.

Binnenkort dan zijn de prijsuitreikingen van de kring, dan is het definitief. Dan zal in de media te vinden zijn welke schutters er allemaal in de prijzen zijn gevallen. Maar het gaafste is..

We hebben een kampioen en een aantal reserve kampioenen en wat al jaren geleden voor het laatst heeft plaatsgevonden: “we hebben een winnend viertal!”

Leve de guld!

Kees van Steen Koning van Sint Willibrordus

Kees van Steen koning Gilde Sint-Willibrordus.

Zondag 17 juni schoten de leden van het schuttersgilde Sint-Willibrordus in Klein-Zundert voor het koningschap.

Na een mooie optocht werd het gilde ontvangen door de harmonie Nut en Vermaak bij het buurtschap Raamberg. Hier was het schietterrein ingericht waar deze 4-jaarlijkse wedstrijd werd geschoten. Hoofdman Bart Brosens, burgemeester Mw. Poppe de Loof en pastoor Van Geel opende op ceremoniele wijze de wedstrijd.

De strijd was fel en hevig. De eerste vogel werd geschoten door Rick van den Heijkant maar werd afgekocht met een vat bier. Hij wilde geen koning worden. De tweede vogel werd geschoten door Kees van Steen. Hij wist vijf anderen de baas te zijn en vuurde het schot dat hem koning maakte.

Eenmaal terug in Café Schuttershof, waar dit gilde thuis is, werd feestelijk gevierd dat men een nieuwe koning had. De muziek van een tiroler-orkest en het vat van Rick droegen enorm bij aan de feestvreugde.

Binnenkort is het Koningschieten!

Dames en heren, het is weer zover.

De strijd zal 17 juni 2018 los barsten op het, speciaal ingerichtte, schietterrein bij de bloemencorsotent van buurtschap Raamberg. Vanaf 13:30 zal daar ons vierjaarlijkse koningschieten gaan plaatsvinden.

Komt dat zien, komt dat zien!

 

Bart Brosens jr. verkozen tot nieuwe Hoofdman

Bart Brosens benoemd tot Hoofdman van Gilde Sint Willibrordus te Klein-Zundert

Maandag 5 Maart jongstleden zijn de gildebroeders van het cloveniersgilde Sint Willibrordus in café Schuttershof te Klein-Zundert bijeengekomen voor een bijzondere vergadering. Het gilde moest een nieuwe hoofdman* verkiezen. Na een periode van 32 jaar heeft Wim Herrijgers aangegeven zijn taken als hoofdman neer te leggen. “Het is tijd voor een nieuwe generatie” waren zijn woorden.

De vergadering werd geleid door burgemeester Poppe-de Looff, zij is als overhoofdman verantwoordelijk voor de vergadering en leidde deze met verve. De laatste keer dat deze verkiezing plaatsvond was in 1986 en de eerste keer in 1681, en deze avond moest natuurlijk op dezelfde wijze verlopen. De oude protocollen zoals deze omschreven zijn in ‘de Caert’ moesten worden nageleefd.

Echter een lange vergadering werd het niet. Na twee stemrondes was er een naam die op alle briefjes stond. Unaniem hebben de leden van het gilde Bart Brosens voorgedragen als Hoofdman. Nadat de burgemeester de rechten en plichten van de hoofdman had voorgedragen werd door haar de vraag gesteld of hij deze taak wilde weigeren. Bart gaf aan dat hij de taak zo goed als hij kon op zich zou nemen en accepteerde de functie als hoofdman van dit oude schuttersgilde.

Bart Brosens volgt Wim Herrijgers op als hoofdman van het gilde. Wat wel bijzonder is om te vermelden is het feit dat Wim in 1986 Bart Brosens sr. (de opa van Bart) opvolgde als hoofdman.

*De hoofdman is de voorzitter van het gilde, is belast met het handhaven van de orde en vertegenwoordigt het gilde binnen en buiten rechte.

 

 

De “Driedaagse” komt er weer aan!

Aanstaande zaterdag gaan we het schietseizoen weer beginnen met ‘de driedaagse’ wedstrijden. Op vijf dagen krijgen onze schutters de gelegenheid om in drie wedstrijden tegen elkander én in drietallen te strijden om het edelmetaal.

Deze bijzondere wedstrijd staat ook bekent als dé gelegenheid om introducés mee te nemen zodat zij een kunnen kennismaken met de schietsport en het gildeleven.

En dat alles wordt alsvanouds gevierd met een traditioneel hanenmaal tijdens de feestelijke prijsuitrijking!

Gildedag 2017: Koning Braat wordt Koning der Koningen

Onze koning Cees Braat schiet dit jaar de vogel tijdens het ‘koning der koningschieten’ zo uit de boom en neemt zodoende het eremetaal mee naar Klein Zundert.

hoezee!

Hierbij nog een filmpje van de grote opmars tijdens de gildedag.