Bart Brosens jr. verkozen tot nieuwe Hoofdman

Bart Brosens benoemd tot Hoofdman van Gilde Sint Willibrordus te Klein-Zundert

Maandag 5 Maart jongstleden zijn de gildebroeders van het cloveniersgilde Sint Willibrordus in café Schuttershof te Klein-Zundert bijeengekomen voor een bijzondere vergadering. Het gilde moest een nieuwe hoofdman* verkiezen. Na een periode van 32 jaar heeft Wim Herrijgers aangegeven zijn taken als hoofdman neer te leggen. “Het is tijd voor een nieuwe generatie” waren zijn woorden.

De vergadering werd geleid door burgemeester Poppe-de Looff, zij is als overhoofdman verantwoordelijk voor de vergadering en leidde deze met verve. De laatste keer dat deze verkiezing plaatsvond was in 1986 en de eerste keer in 1681, en deze avond moest natuurlijk op dezelfde wijze verlopen. De oude protocollen zoals deze omschreven zijn in ‘de Caert’ moesten worden nageleefd.

Echter een lange vergadering werd het niet. Na twee stemrondes was er een naam die op alle briefjes stond. Unaniem hebben de leden van het gilde Bart Brosens voorgedragen als Hoofdman. Nadat de burgemeester de rechten en plichten van de hoofdman had voorgedragen werd door haar de vraag gesteld of hij deze taak wilde weigeren. Bart gaf aan dat hij de taak zo goed als hij kon op zich zou nemen en accepteerde de functie als hoofdman van dit oude schuttersgilde.

Bart Brosens volgt Wim Herrijgers op als hoofdman van het gilde. Wat wel bijzonder is om te vermelden is het feit dat Wim in 1986 Bart Brosens sr. (de opa van Bart) opvolgde als hoofdman.

*De hoofdman is de voorzitter van het gilde, is belast met het handhaven van de orde en vertegenwoordigt het gilde binnen en buiten rechte.