Kees van Steen Koning van Sint Willibrordus

Kees van Steen koning Gilde Sint-Willibrordus.

Zondag 17 juni schoten de leden van het schuttersgilde Sint-Willibrordus in Klein-Zundert voor het koningschap.

Na een mooie optocht werd het gilde ontvangen door de harmonie Nut en Vermaak bij het buurtschap Raamberg. Hier was het schietterrein ingericht waar deze 4-jaarlijkse wedstrijd werd geschoten. Hoofdman Bart Brosens, burgemeester Mw. Poppe de Loof en pastoor Van Geel opende op ceremoniele wijze de wedstrijd.

De strijd was fel en hevig. De eerste vogel werd geschoten door Rick van den Heijkant maar werd afgekocht met een vat bier. Hij wilde geen koning worden. De tweede vogel werd geschoten door Kees van Steen. Hij wist vijf anderen de baas te zijn en vuurde het schot dat hem koning maakte.

Eenmaal terug in Café Schuttershof, waar dit gilde thuis is, werd feestelijk gevierd dat men een nieuwe koning had. De muziek van een tiroler-orkest en het vat van Rick droegen enorm bij aan de feestvreugde.