Image

GESCHIEDENIS VAN ONS SCHUTTERSGILDE

Van 1681 tot 2006  Klein-Zundert is steeds een aparte parochie geweest, waarschijnlijk ouder dan die van Zundert. Zij bestond al tegen het midden van de twaalfde eeuw.

Het centrum ervan lag toen bij buurtschap Raamberg, waar de eerste  kerk stond. Nadat de roomse kerken in 1648 afgenomen of gesloten waren, is de eredienst een tijdlang gedaan in de pastorie, die ongeveer ter plaatse van de huidige kerk van Klein-Zundert lag, later in een schuurkerk. Merkwaardig is dat korte tijd daarna bij de inwoners van Klein-Zundert een sterke drang naar onafhankelijkheid opkwam. Ze wilden zich van Zundert afscheiden en een eigen gemeente vormen. Dit verlangen naar zelfbestuur was voor een niet gering deel ingegeven door de bedoeling los te komen van het protestantse bestuur van Zundert. Men dacht ook op het punt van de godsdienst vrijer te kunnen handelen als men de gemeentelijke zaken in eigen hand had.

In 1662 dienden die van Klein-Zundert daartoe een verzoek in.

Het bestuur van Groot-Zundert verzette zich sterk. Na geschillen, die ongeveer acht jaar duurden kwam een akkoord tot stand, waarin alles bij het oude bleef.

Image